Handelsbetingelser og vilkår

1. Hvilke ydelser leverer OSAIA

OSAIA er en rådgivningsvirksomhed, der leverer vejledning og rådgivning til patienter med osteoporose.

Kunden får efter betaling adgang til en OSAIA rådgiver. Rådgivningen foregår enten skriftligt, via telefon eller via video. Derudover er der mulighed for at købe et abonnement som giver fuld adgang til alt indhold på OSAIA platformen.

2. Vilkår for brug

Du skal være fyldt 18 år for at bruge vores services.

Din brug af ydelser udbudt af OSAIA Health reguleres af en aftale indgået mellem dig og OSAIA Health ApS CVR 42413771. Du bør læse disse vilkår og brugerbetingelser igennem, før du indgår en aftale med OSAIA Health. Ved at indgå en aftale accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

Ved accept af disse betingelser erklærer du, at OSAIA Health i overensstemmelse med gældende lovgivning må behandle og opbevare dels en række personlige informationer, som indtastes ved tilmelding til et forløb, dels de sundhedsdata, som indberettes samt evt. andre data, som du måtte afgive i forbindelse med anvendelse af OSAIAs ydelser. Se mere under privatlivspolitik.

3. Sikkerhedsoplysninger

Det er en læge (specialist eller egen læge) der har ansvaret for din behandling. Det kan derfor være en god ide at tale med din læge om det, inden du begynder at bruge OSAIAs ydelser.

Når du bruger OSAIAs ydelser, accepterer du at OSAIAs rådgivere giver dig rådgivning i forhold til håndtering af din osteoporose, og det er således kun vejledende anbefalinger. Du skal altid følge den behandling, som du har aftalt med din læge.

4. Ansvarsfraskrivelse

Selvom vi hos OSAIA er eksperter i osteoporose og altid vejleder ud fra den nyeste evidens på området kan OSAIAs vejledere ikke tage hensyn til alle de mange variabler, der påvirker en persons sygdomsforløb. OSAIA garanterer derfor ikke for effekterne af de resultater, som vejledningen hos OSAIA medfører.

OSAIA garanterer udtrykkeligt ikke, at de ydelser, der udbydes, opfylder alle dine krav, eller at driften af OSAIAs platform vil være uafbrudt eller fejlfri, herunder heller ikke, at du til enhver tid har fortsat adgang til platformen eller data på platformen.

5. Ansvarsbegrænsning

I hele det omfang det er tilladt ved lov vil OSAIA Health:

  • Frasige sig ethvert ansvar med hensyn til tab af data, negative helbredskonsekvenser eller ethvert følgetab eller tilfældigt tab, som du måtte lide som følge af brug af OSAIAs ydelser.
  • Udelukke alle oplysninger, garantier eller vilkår (både direkte og indirekte) bortset fra dem, der udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser.

6. Handelsbetingelser

6.1 Pengene tilbage garanti

I tilfælde af, at du ikke er fuldt ud tilfreds med vores service, tilbyder vi en ’pengene-tilbage-garanti’.

For at få pengene tilbage for utilfredsstillende service, skal du kontakte os via [email protected]. Eneste krav der stilles for at kunne benytte sig af pengene-tilbage-garantien, er at du skriver en kort beskrivelse af din oplevelse, og hvorfor vi ikke levede op til dine forventninger. Dette er udelukkende for at give os mulighed for at forbedre os og levere den bedst mulige service.

6.2 Køb

Køb af rådgivningsforløb

Ved køb af et rådgivningsforløb, betales der forud, og kunden får efter betaling adgang til en online forløb med en OSAIA rådgiver. Beløbet for rådgivningsforløbet betales straks efter en indgåelse af en aftale om at et  rådgivningsforløb skal igangsættes. Rådgivningen foregår enten skriftligt, via telefon eller via video. Et rådgivningsforløb indebærer 3 sessioner med en OSAIA rådgiver. I tilfælde af, at kunden ikke er fuldt ud tilfreds med vores service, vil kunden til hver en tid kunne gøre krav på pengene tilbage. Se afsnittet øverst ’pengene-tilbage-garanti’.

Køb af abonnement

OSAIA stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver online adgang til alt indhold på OSAIA platformen og asynkron rådgivning.

Abonnement betales forud for den periode, som er inkluderet i abonnementsperioden.

Når en kunde tilmelder sig en abonnementsaftale eller ændrer en eksisterende abonnementsaftale, sender vi en kvittering til den email, der er tilknyttet brugerprofilen.

Opsigelse og automatisk fornyelse

En kunde kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet. Et abonnement afmeldes via kundens konto på OSAIA eller ved at sende en e-mail til [email protected].

I tilfælde af misbrug forbeholder OSAIA sig retten til uden begrundelse at opsige et abonnement.

Ved indgåelse af et abonnement, accepterer kunden at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges. Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med køb af abonnementet, og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales til forfald efter perioden er udløbet og vil blive trukket automatisk.

6.3 Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Vi accepterer følgende betalingsmetoder: Bankoverførsel og MobilePay.

Abonnementsbetaling

Betales abonnementet ikke rettidigt er OSAIA berettiget til at spærre for adgang til tjenesten. Adgangen til tjenesten åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre OSAIA forinden har ophævet abonnementet.

Hvis din betaling udebliver, sender vi dig mindst to påmindelser, inden vi lukker dit abonnement.

6.4 Fortrydelsesret

Kunden har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten frafalder efter kunden har foretaget sin første screeningssamtale, da tilbagelevering ikke er muligt. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten efter første screeningssamtale er udført.

6.5 Ændring af priser og handelsbetingelser

OSAIA kan fra tid til anden ændre abonnementer og priser. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, kunden har fået besked.

OSAIA kan desuden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Kunden er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, kunden tegnede abonnementet, medmindre OSAIA underretter kunden om ændringer i vilkår. Ændringerne gælder dog tidligst efter 30 dage fra det tidspunkt hvor kunden er blevet informeret om ændringerne

6.6 Forbehold

OSAIA Health ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

OSAIA Health ApS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

7. Ændringer og opdateringer af vores vilkår og betingelser

Vi opdaterer løbende vores vilkår og betingelser. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

8. Klager og feedback

Du er altid velkommen til at sende feedback og forslag til os på [email protected]. Vi vender tilbage til dig indenfor 24 timer.

Har du oplevet at modtage en ydelse, som ikke lever op til dine forventninger, så kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at klage som forbruger af OSAIAs ydelser, så kan du i visse tilfælde klage til Forbrugerklagenævnet ved at kontakt dem via deres hjemmeside: https://fkn.naevneneshus.dk/

9. Kontaktinformation

Din brug af OSAIAs ydelser forudsætter, at du accepterer de ovennævnte regler og betingelser. Hvis du skulle finde dele af betingelserne uacceptable, eller har spørgsmål inden du er villig til at acceptere betingelserne, bedes du henvende dig til OSAIA Health, inden du begynder at anvende OSAIAs ydelser. Kontaktinformation finder du herunder:

OSAIA Health ApS

Nørre Alle 21, Strib

5500 Middelfart

Telefon: +45 20775905

Mail: [email protected]