Mine Knogler Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 21/03/2023

Det er vigtigt for os, at vi respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores ydelser. Vi sørger for at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores ydelser. 

Kort fortalt: Vi benytter os af analyseværktøjer til at indsamle anonym brugsdata, for at hjælpe med at forbedre appen. Dataen er indsamlet kun efter accept i appen. Det er komplet anonymt og indeholder ikke information der kan bruges til at identificere dig.

Herunder i vores privatlivspolitik for “Mine Knogler” kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af appen.

Har du spørgsmål til eller kommentarer til vores privatlivspolitik, så er du velkommen til at kontakte os.

1. Indsamling, samtykkeerklæring og opbevaring af personlige oplysninger

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til en person. Når du benytter vores app, indsamler og behandler vi en række af disse oplysninger. 

Vi benytter os af analyseværktøjer til at indsamle anonym brugsdata, for at hjælpe med at forbedre appen. Dataen er indsamlet kun efter accept i appen. Det er komplet anonymt og indeholder ikke information der kan bruges til at identificere dig. 

Redskabet vi bruger hedder Amplitude. Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger: Tekniske oplysninger om din tablet eller telefon, geografisk placering (land og byområde), besøgsvarighed og hvilke sider og features, du klikker på. Indsamlingen sker kun, så længe du bruger vores app.

Samtykkeerklæring:

OSAIA ønsker at beskytte dit privatliv og anvender derfor kun dine data til bestemte formål. Vores behandling af dine persondata lever op til de gældende krav i lovgivningen og er baseret på dit samtykke. Du giver samtykke til at vi må bruge dine anonyme data i forbindelse med brug af Mine Knogler

Du kan altid frit trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at benytte Mine Knogler. Dataen er komplet anonym, og for at slette dig komplet fra vores analyse data, kræver det derfor at du sender os dit “deviceId”. Du finder det på informations-siden i appen, under tekniske oplysninger. 

Send os dit deviceId på email: [email protected], og vi sender dig en bekræftelse når vi har slettet din data komplet. Herefter kan du fjerne al indtastet data direkte via appen.

2. Videregivelse af persondata

Vi videregiver dine persondata i visse tilfælde. Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke, og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre medmindre:

 • Det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service overfor dig. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet kan levere vores ydelser til dig.

 • Det er nødvendigt for at vi overholder lovgivningen

 • Du har giver os samtykke til det. Vi videregiver kun relevante persondata til samarbejdspartnere, hvis vi har dit samtykke. Det kan f.eks. være i forbindelse med forskningsprojekter eller i forbindelse med et forløb i en kommune. Dit samtykke og dermed videregivelse af persondata til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at vores samarbejdspartnere må kontakte dig fx med henblik på at spørge om du vil deltage i et forskningsprojekt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

 • Det er nødvendigt at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart.

 • Det er som led i vores anvendelse af databehandlere både i og udenfor EU. Vi indhenter altid dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

3. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

Blandt andet har du ret til:

 • At få forkerte data rettet

Vi opdaterer løbende dine persondata. Du har altid ret til at få rettet de persondata, som vi er i besiddelse af

 • At få indsigt i dine persondata og få udleveret en kopi

Du kan til enhver tid på oplyst formålet med opbevaringen af dine persondata, hvor længe vi opbevarer dem, hvem vi videregiver persondata til, og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede  er bekendt med persondataene.

 • At få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet de data, som vi er i besiddelse af. Hvis vi ikke længere har et formål med at være i besiddelse af persondata, så sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

 • At kræve begrænsning

Du kan til enhver tid anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata

 • At gøre indsigelse mod behandling

Dette omfatter retten til at gøre indsigelse mod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring.

 • At tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage

 • At kræve oplysning om overførsel til andre lande og organisationer uden for EU

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere indenfor Europa. Alle vore databehandlere har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

 • At klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du oplever forkert eller ulovlig databehandling hos OSAIA Health, kan du kontakte os på mail: [email protected]

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du kan sende din klage pr. brev eller via deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne i bunden.

4. Opbevaring af persondata

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataopbevaringslængde

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Analytiske data arkiveres i ubestemt tid for at kunne se og følge vores online vækst samt forbedre vores website og marketingindsats.

Databrudsprocedurer

Ved databrud vil alle berørte parter blive kontaktet inden for 72 timer med besked om, hvilke data der er gået tabt, og en vejledning til, hvad de skal gøre ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt tab af data for de berørte.

5. Risiko og ansvarsfraskrivelse

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata, ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi jævnligt foretager tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for at der ikke kan opstå utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlige for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

6. Ændringer og opdateringer af vores vilkår og betingelser

Vi opdaterer løbende vores vilkår og betingelser. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

7. Kontaktinformation

Din brug af OSAIAs ydelser forudsætter, at du accepterer de ovennævnte regler og betingelser. Hvis du skulle finde dele af betingelserne uacceptable, eller har spørgsmål inden du er villig til at acceptere betingelserne, bedes du henvende dig til OSAIA Health, inden du begynder at anvende OSAIAs ydelser. Kontaktinformation finder du herunder:

OSAIA Health ApS

Nørre Alle 21, Strib

5500 Middelfart

Telefon: +45 20775905

Mail: [email protected]