Forstå din T-score

Når du er blevet undersøgt for osteoporose, har du sandsynligvis fået en knogleskanning i en DXA-scanner og fået din T-score.

 

DXA-scanneren måler indholdet af kalk i knoglerne ved hjælp af svage røntgenstråler. På den måde får man et mål for knoglemassen. Knoglemassen kaldes også for knoglemineraltæthed eller BMD, som står for Bone Mineral Density. Jo mere kalk, der er i knoglerne, jo stærkere er de.

Forstå din T-score

Resultatet af skanningen er en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens knoglemasse afviger fra knoglemassen hos en normal 30-årig kvinde (uanset om man er mand eller kvinde). Har du for eksempel en T-score på 0, så har du en knoglemasse som en person på 30 år af samme køn. Hvis T-scoren er mindre end 0, betyder det, at du har en lavere knoglemasse end en normal 30-årig af samme køn. Jo mere din T-score er i minus, jo lavere knoglemasse har du. Knoglemassen, og dermed T-scoren, falder gradvist efter 30-års alderen, som du kan se på figuren herunder.

De stiplede linjer viser den normale udvikling af T-score i forhold til alder. Den midterste stiplede linje viser den gennemsnitlige udvikling af T-score. Her ses det, hvordan T-scoren falder med alderen efter at den har toppet omkring 20-30 års alderen. Du kan også se at der er store afvigelser i T-scoren i de forskellige aldersgrupper illustreret ved den stiplede linje henholdsvise over og under kurven for den gennemsnitlige udvikling. Ligger dit skanningsresultat således indenfor de stiplede linjer, så er din knoglemassetæthed (BMD) indenfor normalområdet.

DXA Scanning

Du får normalt målt en T-score i hoften og i lænderyggen. Det er det laveste af de to tal, altså det, der er "mest minus", der er med til at afgøre, om du har osteoporose. Ved en T-score på -2,5, eller lavere, har du osteoporose (det røde felt på figuren herover). De fleste med osteoporose har en T-score mellem -2,5 og -4,0. Hvis T-scoren er let nedsat, det vil sige mellem -1 og -2,5 da er knoglemassen kun lettere nedsat, hvilket man kalder osteopeni. Osteopeni kræver ikke behandling, men gør det særligt relevant at leve knoglevenligt og give knoglerne de bedste muligheder for at blive stærkere.

Download Mine Knogler

Du kan gratis downloade Mine Knogler, hvor du har mulighed for at indtaste din T-score og sammenligne den i forhold til din alder og køn.

Du kan finde appen på App Store og Google Play ved at søge på ”Mine Knogler” eller ved at klikke på nedenstående link, som vil tage dig direkte til app’en:

download from apple store download from google store

Tast din T-score 

Når du har downloadet app'en kan du under "DXA" kan du indtaste din T-score fra lænd og hofte fra din DXA-skanning. Du skal også indtaste din alder og klikke af, om du er mand eller kvinde. Herefter vil du få vist resultatet af din knogleskanning på en graf, der viser den normale udvikling (de stiplede linjer) for BMD i hhv. hofte og lænd. Du kan derved se, hvordan din knoglemasse ligger i forhold til andre kvinder eller mænd i samme aldersgruppe som dig.

Hvis du har fået skannet dine knogler, men ikke kender din T-score, så kan du slå T-scoren op på sundhed.dk. Du skal logge ind med dit NemID og gå ind under "Sundhedsjournalen". Du kan også få oplyst din T-score ved at kontakte din læge eller den læge, der henviste dig til knogleskanningen.

At taste din T-score kan hjælpe dig til at følge med i, hvordan din knoglemasse er i forhold til din alder og dit køn. Du kan også se, om du ligger i "rød", "gul" eller "grøn" zone, se figuren ovenfor. På den måde kan du selv følge med i, hvordan din knoglemasse udvikler sig med alderen.

Brug for mere hjælp til at håndtere din osteoporose?

Hos OSAIA ved vi at det kan være svært at håndtere sin osteoporose (knogleskørhed), når du lige har modtaget svaret på din DXA-scanning og T-score. Derfor tilbyder vores osteoporose klinik et forløb der er tilpasset dine behov og hvor du får adgang til de førende osteoporose specialister der kan hjælpe dig med at håndtere din knoglesundhed. Book en gratis samtale og se om det er noget for dig. 

Book aftale

 

Ovenstående er udarbejdet ud fra den nationale behandlingsvejledning, som du kan finde her: Dansk Endokrinologisk Selskab.